L’origen de la maçoneria. Rutes guiades per Barcelona

maç600_rutes_guiades_barcelona_activitats_culturals_coneixerbcn

Rutes guiades per Barcelona.

 

La descripció  de la Maçoneria o Francmaçoneria té l’origen a la paraula «maçó» que prové de l’anglès (en francès maçon), i el seu significat és: paleta o constructor; i de la paraula “franc”, que prové de franc o lliure, que conformen el nom de Francmaçó, i el seu significat fa referència al “lliure constructor”.

 

La francmaçoneria o maçoneria es defineix a si mateixa com una institució discreta de caràcter iniciàtic, no religiosa, filantròpica, simbòlica i filosòfica fundada en un sentiment de fraternitat. Afirma tenir com a objectiu la cerca de la veritat i el foment del desenvolupament social i moral de l’ésser humà, a més del progrés social.

 

La seva divisa es resumeix en tres paraules: Llibertat, Igualtat i Fraternitat.
El símbol utilitzat per la maçoneria es compon com a norma general de l’esquadra i el compàs, afegint-li en algun cas la lletra «G» en referència a GAU el Gran Arquitecte de l’Univers, nom amb el qual és designat Déu.

 

La maçoneria, la societat secreta més famosa del món, des de fa tres segles està deixant la seva marca de misteri en la fesomia urbana de Barcelona, teixint un ampli i poc conegut mosaic de símbols disseminats per tota la ciutat, símbols que al seu torn van ser perseguits i destruïts pel règim franquista, per la qual cosa avui dia, es fa difícil trobar petjades a les construccions maçòniques anteriors al franquisme. No obstant això, no totes van ser destruïdes i és per això que a ConèixerBcn a través de le rutes guiades per Barcelona «La Barcelona maçònica» descobrirem llocs i símbols i parlarem d’aquesta institució que ha donat lloc a molta literatura enigmàtica i que sovint se n’ha creat mites o llegendes exagerades, forjant així una errònia concepció sobre l’Orde Maçònic. Coneixerem alguns dels seus símbols i emblemes, com els habituals instruments de l’ofici de mestre constructor entre d’altres.

rutes guiades per Barcelona