rutes guiades barcelona

El nou mapa de Barcelona

Des de l’ajuntament de Barcelona el consistori s’ha compromès al fet que quan acabi el seu mandat hagin finalitzat les obres de quatre carrers, actualment immersos en actuacions tàctiques com són: Rocafort, Girona, Comte Borrell i Consell de Cent.

En els propers mapes de Barcelona començarem a contemplar un nou mapa de Barcelona, on es veurà una reducció del trànsit rodat i on els vianants seran els protagonistes.

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de Barcelona per poder garantir els suficients espais verds i zones àmplies per passejar allunyats del trànsit. I ha accelerat la presència de nous carrils bici i espais guanyats als cotxes amb l’anomenat urbanisme tàctic.

El disseny afavorirà la reforma de nous espais, per exemple, a l’Eixample amb eixos verds, que suprimiran carrils per als cotxes i metres quadrats d’asfalt per rajoles, on poder jugar i descansar de forma més agraïda.

És evident que el motor haurà de deixar pas en zones on el trànsit i la contaminació acústica juntament amb la qualitat de l’aire és molt elevada

rutes guiades per barcelona